a a a

Pflegedienstleitung der Pflegewohnheime

Portrait Karin Prisching


Karin Prisching

Pflegedienstleitung Pflegewohnheim Aigner-Rollett
+43 316 7060 3800
E-Mail

MSc
Christoph Kocher

Pflegedienstleitung Pflegewohnheim Peter Rosegger
+43 316 7060 4808
E-Mail
Portraitbild Martina Sauseng


Martina Sauseng

Pflegedienstleitung SeniorInennresidenz Robert Stolz
+43 316 7060 2808
E-Mail

Mag., PhD
Natasa Standeker

Pflegedienstleitung Pflegewohnheim Erika Horn
+43 316 7060 5808
E-Mail